هشدار

کپی انجام نشد: /home/mrnew/public_html/images/statmenets/2017/January/12-Maryam-Rajavi-Rafsanjani.jpg به /home/mrnew/public_html/media/zoo/images/12-Maryam-Rajavi-Rafsanjani_e10eb044632cc3467a7c0fdc9afd8ef8.jpg

دی19

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یكی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

Categories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یكی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

با مرگ رفسنجانی یكی از پایه‌های فاشیسم دینی حاكم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیك‌تر می‌شود.

رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یكی از بالاترین نقش‌ها را در سركوب و صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت.
رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعیین‌كننده داشته‌ است. رژیم آخوندی اكنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می‌دهد.

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

آرشیو سایت

آخرین توییت